VEĽKONOČNÝ PROGRAM PRE SENIOROV Z DOMOVA SENIOROV SL

Občianske združenie MISIA ÚSMEV A NÁDEJ v spolupráci so žiakmi  ZŠ ZA VODOUpod vedením pani učiteľky Milady Mackovčinovej PRIPRAVILO nádhernéVeľkonočné darčeky a programpre seniorov z DOMOVA SENIOROV V STAREJ ĽUBOVNI.

Žiaci si pripravili krátke vystúpenie vo forme spevu, tanca a prednesu. Darčeky (107 kusov), ktoré vlastnoručne vyrábali rozdali všetkým seniorom.

Veľmi nás teší, že sa deti zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a touto formou rozohriali srdiečka našim seniorom. Ďakujeme za skvelú spoluprácu. Ste skvelí. 🥰❤️

Ďakujeme za skvelú celoročnú spoluprácu so ZŠ Za vodou.