DARUJ SPOLOČNÉ CHVÍLE - tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP

Organizátor Občianske združenie Misia úsmev a nádej spustilo projekt DARUJ SPOLOČNÉ CHVÍLE – prepojenie generácií, dobrovoľníkov, ktorí sú študentmi strednej školy a seniorov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. www.nadaciaspp.sk/ Ďakujeme za spoluprácu Mestu Stará Ľubovňa www.staralubovna.sk/ a dobrovoľníkom z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni gymntvsl.edupage.org/ . Cieľ projektu: dobrovoľníci budú tráviť spoločné chvíle so seniormi a to 1h týždenne (prechádzky, pomoc s nákupom, komunikácia, spoločenské hry, atď.). Zatiaľ je zapojených do projektu 11 dobrovoľníkov, ktorí študujú na Gymnázium Terézie Vansovej v SL a 6 seniorov zo Starej Ľubovne. Ďakujeme za poskytnuté priestory Ľubovnianskej knižnici. https://www.kniznicasl.sk/

Projekt občianskeho združenia Misia úsmev a nádej DARUJ SPOLOČNÉ CHVÍLE, je zameraný na osamelých a sociálne slabých seniorov. Hlavným cieľom je pomôcť  seniorom, ktorí sú dôsledkom opatrení sociálne izolovaní od okolia a priateľov, čo neprispieva psychickej stránke a depresiám. Komunikácia, motivácia k záľubám a aktivitám, cvičenie a rehabilitácia, kultúrne podujatia, prechádzky, výlety, spoločné nákupy, atď. to všetko prispieva k duševnej pohode. Finančné prostriedky, ktoré nám poskytla NADÁCIA SPP budú použité na nákup zdravotných pomôcok a pomôcky na tréning a rehabilitáciu. 

Opis aktivít:

Komunikácia (osobne, telefonicky):
– čo ich trápi?
– ako im môžeme pomôcť?
– príbehy, zážitky
– hobby, atď.
Spoločné prechádzky, výlety – bude záležať od fyzického stavu pacienta.
Životospráva – naučiť ich dodržiavať pitný režim, zdravú a pestrú stravu.
Pohybové aktivity:
– naučiť cviky vhodné k veku a zdravotnému stavu
– dychové cvičenie
– vysvetliť ako používať pomôcky na cvičenie
– spoločné cvičenie
Aktivity:
– pamäťové cvičenia-pracovné listy pre mozgový jogging, logické úlohy, spoločenské hry, pexeso, atď.
– tvorivé (motorické) aktivity – háčkovanie, pletenie, práca s plastelínou, atď.
– cvičenie koncentrácie – výroba náramkov pomocou perličiek, maľovanie, čítanie, krížovky, atď.
Spoločné nákupy
Spoločné varenie
Návštevy : výstavy, divadlo, vystúpenia, posedenie v cukrárni, či v reštaurácií..
Spoločné stretnutie daných seniorov v knižnici, kde budeme môcť robiť spoločné aktivity.