Dve percentá z dane na Pravda.sk

DARUJTE 2 % ZO SVOJICH DANÍ A PODPORTE TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ.

 

Darujte 2% zo svojich daní a podporte rozvoj OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MISIA ÚSMEV A NÁDEJ, ktoré pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vy, ako daň, môžete slobodne rozhodnúť, rozhodnúť 2 % z vašich daní čiže zadávajú rozpočet , alebo nimi podporujete činnosť OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MISIA ÚSMEV A NÁDEJ.


FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, ktoré chcú priznať daňové priznanie percenta zo dane, priznanie priznať mu, nemusia vybaviť žiadne dodatočné stlačenie, ale
priamo uviesť daňové priznanie na informácie o združeniach:

Meno a lebo názov : MISIA ÚSMEV A NÁDEJ                                                     Sídlo:  obec, PSČ, ulica, číslo: Podsadek 1146/32, 064 01 Stará Ľubovňa    Právna forma : Občianske združenie                                                                    IČO : 53519345   

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:
• Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenýchpreddavkov na daň a oznámte mi, že chcete poukázať svoje 2 %.
• Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení.“
• 2 % z danej dane zaplatenej dane (ak je maximálna suma, môžete v našej
organizácii poukázať, ak ste v roku 2020 dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľníckyodpracovali menej ako 40 Táto suma však musí byť minimálne 3 €.)
• 3 % z vašej zaplatenej dane (ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40hodín a nemáte od nás potvrdenie ).
• Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane,
vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane
• (v tomto vyhlásení môžete zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašej meny a adresy do
našej našej – môžete nám tak o sebe vedieť ).
• Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY:
• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní súm do výšky 2 %, alebo 3 % zaplatenej dane (VIII. časť priznania), vyplňte informácie Občianskeho združenia 
• Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím políčka súhlasu tak zaslaním Vašej meny a adresy do našej organizácie ).
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.                                                   

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY :
• Riadne vyplňte daňové priznanie.
• Vypočítajte si Vaše 1 % z daní z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných osôb (každá však najmenej 8 Eur).
• V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania), vyplňte informácie Občianskeho združenia (viď str.1).
• Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME za Vašu dôveru.