Darujte 2% zo svojich daní a podporte rozvoj OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MISIA ÚSMEV A NÁDEJ, ktoré pomáha tým ,ktorí to najviac potrebujú.

AKO DAROVAŤ 2% MISIA ÚSMEV A NÁDEJ

Fyzické a právnické osoby, ktoré chcú poukázať percentá zo svojej dane, podávajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, nemusia vypĺňať žiadne dodatočné tlačivá, ale priamo do daňového priznania napíšu informácie občianskeho združenia:

Meno alebo názov:                             OBČIANSKE ZDRUŽENIE MISIA ÚSMEV A NÁDEJ
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Podsadek 1146/32,  064 01 Stará Ľubovňa
Právna forma:                                     Občianske združenie
IČO:                                                       53519345
Číslo účtu IBAN:                                 SK44 0200 0000 0044 2992 7851
SWIFT:                                                 SUBASKBX

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

 • Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a oznámte mu, že chcete poukázať svoje 2%.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane.“
 • 2 % z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2020 neboli                     dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.)
 • 3 % z Vašej zaplatenej dane (ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a nemáte o tom od nás potvrdenie –                             kontaktujte nás, aby sme Vám takéto potvrdenie vystavili).
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY:

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania), vyplňte informácie Občianskeho združenia (viď hore).
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME za Vašu dôveru!


Dve percentá z dane na Pravda.sk