VALENTÍNSKY DEŃ PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

Občianske združenie MISIA ÚSMEV A NÁDEJ v spolupráci so žiakmi zo ZŠ Za vodou vyrobili Valentínske  darčeky pre zdravotne znevýhodnených.

Spoločne sme potešili  srdiečka zraniteľným v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Špecializované zariadenie  v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni, s kapacitou 27 prijímateľov sociálnej služby, poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe,ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby .

Ďakujem žiakom ZŠ za Vodou pod vedením pani učiteľky Milady Mackovčinovej za nádherné ❤️, ktoré s láskou žiaci vyrobili a odovzdali.