Kontakt

O.Z. Misia úsmev a nádej

Podsadek 1146/32
064 01 Stará Ľubovňa

Kancelária

Nám. Sv. Mikuláša 17
064 01 Stará Ľubovňa

 

IČO:  53519345

DIČ:  2121515396

 

Predseda

Mgr. Adriana Landorová
tel.: +421 911 905 225
e-mail: oz.misiausmev.nadej@gmail.com

e-mail – kancelária: ozmisiausmevnadej1@gmail.com

 

 

Bankový účet

IBAN: SK44 0200 0000 0044 2992 7851 (VÚB)
SWIF KÓD: SUBASKBX

Názov banky a adresa:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Účel platby: Dar

Mapa