Contact

O.Z. Misia úsmev a nádej

Podsadek 1146/32
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 53519345

Chairman

Mgr. Adriana Landorová
tel.: +421 911 905 225
e-mail: oz.misiausmev.nadej@gmail.com

Bank account

IBAN: SK44 0200 0000 0044 2992 7851 (VÚB)
SWIF KÓD: SUBASKBX

Name of the bank and address:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Purpose of payment: Gift

Map