O nás

Naša misia

Základným cieľom OZ MISIA ÚSMEV A NÁDEJ je vytváranie, získavanie a spracovanie finančných prostriedkov za účelom podpory vzdelávania, humanitárnej a nevyhnutnej sociálnej pomoci.

Zvyšovanie kvality života deťom, rodinám, zdravotne postihnutým, chorým, znevýhodneným občanom a seniorom.

Veríme, že:

 • farba pleti, národnosť, pohlavie, rovnocennosť či náboženstvo nemajú mať vplyv na úspech v živote a mať nárok žiť kvalitný život.
 • všetky deti majú právo vyrastať v láskyplnom, stabilnom prostredí a zaslúžia si mať rovnaké príležitosti a prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ochrane a zdraviu.
 • zraniteľní seniori, chorý a zdravotne postihnutí majú mať príležitosti na sociálne prepojenie.
 • spoločnosť je silnejšia a stabilnejšia, keď spolupracujú ľudia z každého prostredia.

Naše hodnoty

Našou základnou hodnotou je rodina, láska, úsmev, nádej a dôvera.

SOLIDÁRNOSŤ

 • voči ľuďom, ktorý potrebujú pomoc, ale sami to nedokážu.

REŠPEKTUJEME

 • Názory a rozhodnutia každého jednotlivca ľudské práva
 • menšinové práva
 • rovnosť
 • dôstojnosť

BOJUJEME PROTI

 • Predsudkom
 • chudobe
 • rasizmu
 • násiliu