Ochrana osobných údajov

Robíme všetko pre to, aby bolo Vaše súkromie chránené. Osobné údaje nezhromažďujeme a nebudeme ich používať na žiaden účel, na ktorý nám Vy nedáte súhlas.

Časť Vašich osobných údajov môžeme spracovať v prípadoch ak:

– ste vyplnili formulár so žiadosťou o pomoc.

– zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach a sociálnych sieťach.

– zaregistrovali ste sa a zúčastnili sa na našich aktivitách.

V týchto prípadoch sme Vaše osobné údaje získali priamo od Vás, napríklad pri vyplnení formulára cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, alebo pri iných príležitostiach.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Naše informácie a kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií:

– zabezpečenie prístupu do pracovných počítačov.
– zabezpečenie prístupu do pracovných telefónov.
– zabezpečenie prístupu do e-mailových schránok.
– zabezpečenie prístupu do aplikácií na e-mailové rozosielanie.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú , pre ktorú boli tie údaje získané.

Na základe Vášho súhlasu môžeme Vaše osobné údaje spracúvať počas celej doby trvania platnosti, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ak chcete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím, kontaktujte nás na oz.misiausmev.nadej@gmail.com.

Vaše práva:

– požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

– požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

– práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

– práva na opravu a doplnenie nesprávnych, alebo neúplných osobných údajov, ktoré spracúvame.

– namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov.

– podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že budeme Vaše osobné údaje zachovávať mlčanlivosťou o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú vydané bez Vášho súhlasu žiadnej inej tretej strane. Trvá to i po skončení záväzkových vzťahov s nami.