FINANČNÁ PODPORA NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Pod záštitou hlavného sponzora NADACIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA www.nadacia-volkswagen.sk/ sa sprostredkoval pre manželský pár seniorov zo Starej Ľubovne týždenný liečebný pobyt v nádhernom prostredí KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY. Ďalšími sponzormi tohto pobytu sú: KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY www.ruzbachy.sk a ELIXÍR ZDRAVIA https://elixirzdraviasl.sk/ , ktorým veľmi pekne OZ ďakuje za podporu. OZ Ďakuje za spoluprácu mestu STARÁ ĽUBOVŇA a všetkým zainteresovaným.

VĎAKA NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA - PRE OLIVERKA

OZ Misia úsmev a nádej ďakuje Nadácia Volkswagen Slovakia https://www.nadacia-volkswagen.sk/ za finančnú podporu , vďaka ktorej OZ odovzdalo Oliverkovi zo Starej Ľubovne antistresovú prikrývku. Veríme, že Oliverkovi pomôže zlepšiť kvalitu spánku. Prikrývka je taktiež nápomocná pri rôznych zdravotných problémoch.